Slottet

Gressvannet med "Slottet", hytta til NOJFF.