Storfossen

Pølsa på vei opp mot Storfossen og snaufjellet.