Parkering i Vassdalen

Pølsa klar for første etappe på skogsbilvei.